Ακτινιδιά

Ακτινιδιά

Σχετικά ήπιους χειμώνες και υγρά, ζεστά καλοκαίρια χρειάζεται το θαμνώδες φυτό της ακτινιδιάς για να ευδοκιμήσει. Πρόκειται για μια καλλιέργεια ευαίσθητη στους δυνατούς ανέμους, ειδικά την περίοδο της άνοιξης, γεγονός που καθιστά σχεδόν απαγορευτική την τοποθέτησή της σε περιοχές που πλήττονται από δυνατούς ανέμους, ενώ αποφεύγονται και οι παραθαλάσσιες περιοχές. Για να ευδοκιμήσει η ακτινιδιά χρειάζεται εδάφη γόνιμα, με pH από 5,5 μέχρι 7. Πρέπει επίσης να διαθέτουν καλή αποστράγγιση, να είναι πλούσια σε οργανική ουσία και ιδανικά όξινα, με χαμηλή περιεκτικότητα σε ανθρακικό ασβέστιο.