Ροδακινιά/ Νεκταρινιά

Ροδακινιά/ Νεκταρινιά

Τόσο η ροδακινιά, όσο και το συγγενές δέντρο της νεκταρινιάς, προσαρμόζονται σε ποικίλα εδαφοκλιματικά περιβάλλοντα.  Ευδοκιμεί σε περιοχές με χαμηλές θερμοκρασίες ως -15oC, αλλά πρέπει να προστατεύεται από παγετούς κατά την άνθησή της, με τις ποικιλίες που προορίζονται για κομπόστα να είναι ακόμη πιο ευαίσθητες σε σύγκριση με τις επιτραπέζιες. Όταν καλλιεργείται σε περιοχές με ζεστό καλοκαίρι, όπου η θερμοκρασία φτάνει μέχρι και τους 35 oC, δίνει καλύτερους καρπούς.

Τα εδάφη που ευνοούν τη φύτευσή της, είναι τα βαθιά, με καλή αποστράγγιση, χωρίς μεγάλο ποσοστό ανθρακικού ασβεστίου και pH από 6-7,5. Εχθροί της είναι η υπερβολική υγρασία και ο κακός αερισμός που μπορούν να προκαλέσουν χλώρωση στα φύλλα του δένδρου και πτώση τους.