Παραλαβή - Διαλογή - Ζύγιση

Τα φρούτα που εμπορευόμαστε είναι στο μεγαλύτερό τους ποσοστό προϊόντα τοπικής παραγωγής. Μήλα και κεράσια, δικής μας παραγωγής, αλλά και άλλων προσεκτικά επιλεγμένων παραγωγών, καθώς και αχλάδια, ακτινίδια, ροδάκινα, νεκταρίνια, βερίκοκα.
Οι καρποί παραλαμβάνονται στη ράμπα μας ή φορτώνονται με φορτηγό ψυγείο από το κτήμα. Κατά την παραλαβή γίνεται ποιοτικός έλεγχος των προϊόντων και στη συνέχεια αυτά τοποθετούνται σε παλέτες και κατευθύνονται στον χώρο ζύγισης, οπότε και παίρνει η παλέτα barcode και αριθμό παρτίδας.

Αποθήκευση

Στην Polco προσφέρουμε στους καρπούς όλη τη φροντίδα που τους αξίζει. Η σπουδαιότητα της σωστής συντήρησης και αποθήκευσής τους, είναι μέγιστης σημασίας στην αλυσίδα ανεφοδιασμού φρούτων. Μετά τη διαλογή και τη ζύγιση, οι παλέτες με τα προϊόντα οδηγούνται στους ψυκτικούς θαλάμους για πρόψυξη και συντήρηση. Λαμβάνοντας πάντα υπόψη τις ειδικές απαιτήσεις κάθε φρούτου, αλλά και τη συνολική τους ευαισθησία στις αλλοιώσεις, φροντίζουμε οι συνθήκες αποθήκευσης να ελέγχονται αυστηρά, με έμφαση στους άξονες της σωστής υγιεινής και της ασφάλειας.
Ο αποθηκευτικός μας χώρος, σύγχρονος και ελεγχόμενος, πληροί όλες τις απαιτούμενες προϋποθέσεις προκειμένου να «φιλοξενήσει» τα προϊόντα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Τυποποίηση &
ανασυσκευασίες

Με γνώμονα τη ζήτηση κάθε προϊόντος, αλλά και συνυπολογίζοντας παραμέτρους όπως η ποικιλία και ο τύπος του καρπού, τα φρούτα βγαίνουν από τους ψυκτικούς θαλάμους και διαχωρίζονται-συσκευάζονται στην επιθυμητή συσκευασία. Υπάρχει η δυνατότητα παραμετροποίησης της εκάστοτε συσκευασίας ανάλογα με τις απαιτήσεις και τις ανάγκες των συνεργατών μας. Και σε αυτό το στάδιο, πραγματοποιούνται συνεχείς έλεγχοι, προκειμένου να διασφαλιστεί η ποιότητα των συσκευασμένων καρπών. Έτσι, κάθε συσκευασία που διοχετεύουμε στην αγορά διακρίνεται για τη φρεσκάδα και την ποιότητα του περιεχομένου της.

Hydrocooler
(Υδροκούλερ φρούτων)

Η τεχνολογία της άμεσης υδρόψυξης, (hydrocooling), αποτελεί την πιο αξιόπιστη απάντηση στη διαφύλαξη της ποιότητας των φρούτων, διασφαλίζοντας άριστες συνθήκες συντήρησης μετά τη συγκομιδή. Προϊόντα ιδιαιτέρως ευαίσθητα στις υψηλές θερμοκρασίες, τα κεράσια, αλλά και πολλά ακόμη είδη φρούτων, παραμένοντας σε θερμό περιβάλλον μετά τη συγκομιδή, ενδέχεται να παρουσιάσουν ανεπιθύμητα φαινόμενα, όπως είναι η αφυδάτωση, η ζάρωση, η αμαύρωση, η συρρίκνωση. Όλα αυτά πλήττουν όχι μόνο την εικόνα αλλά και την ποιότητα του καρπού, υποβαθμίζοντας τη συνολική αξία του.
Στην Polco χρησιμοποιούμε μηχάνημα hydrocooler τελευταίας τεχνολογίας, που προλαμβάνει αυτά τα προβλήματα και εγγυάται την ιδανική συντήρηση των φρούτων και τη διάθεσή τους στην αγορά στην καλύτερη δυνατή κατάσταση: σαν να έχουν μόλις κοπεί από το δέντρο!

Εμπορία

Στην αλυσίδα ανεφοδιασμού φρούτων ιδιαίτερα κρίσιμη παράμετρος είναι και η έγκαιρη και συνεπής παράδοση των προϊόντων στα σημεία πώλησης. Στην Polco επενδύουμε σε ένα διευρυμένο δίκτυο διανομής, επιλέγοντας προσεκτικά τους συνεργάτες μας και χτίζοντας μια σειρά από σταθερές και καρποφόρες συνεργασίες με εμπόρους λιανικής. Ελέγχοντας σχολαστικά τις συνθήκες μεταφοράς, διοχετεύουμε τα προϊόντα μας στην εγχώρια αγορά και εγγυόμαστε ότι αυτά φτάνουν στο τελικό καταναλωτή σε άριστη κατάσταση.

Εμπορία

Μέσα από ένα διευρυμένο δίκτυο διανομής και μια σειρά από καρποφόρες συνεργασίες με εμπόρους λιανικής, διοχετεύουμε τα προϊόντα μας στην εγχώρια αγορά.

Hydrocooler (Υδροκούλερ φρούτων)

Πρόκειται για ένα μηχάνημα με νερό σε θερμοκρασία 0,5 βαθμούς Κελσίου, το οποίο προψύχει και διατηρεί φρέσκα κυρίως τα κεράσια, αλλά και κάποια άλλα είδη φρούτων.

Αποθήκευση

Μετά τη διαλογή και τη ζύγιση, οι παλέτες οδηγούνται στους ψυκτικούς θαλάμους για πρόψυξη και συντήρηση.

Τυποποίηση & ανασυσκευασίες

Με γνώμονα τη ζήτηση κάθε προϊόντος, αλλά και συνυπολογίζοντας παραμέτρους όπως η ποικιλία και η κατηγορία, τα φρούτα βγαίνουν από τους ψυκτικούς θαλάμους και διαχωρίζονται-συσκευάζονται στη επιθυμητή συσκευασία.