Βερικοκιά

Βερικοκιά

Το δέντρο της βερικοκιάς  είναι εξαιρετικά ανθεκτικό στις χαμηλές θερμοκρασίες, που μπορούν να φτάσουν μέχρι και τους -40 oC δίχως να απειλήσουν την καλλιέργεια.

Παρόλα αυτά, κατά την περίοδο της εμφάνισης των νεαρών καρπών, είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο σε περιοχές με υψηλή υγρασία, καθώς τότε ευνοείται η εμφάνιση και διάδοση της ασθένειας Μονίλια.

Η βερικοκιά για να ευδοκιμήσει ζητά εδάφη γόνιμα, βαθιά, με pH του εδάφους από 6-7,5, που διαθέτουν καλή αποστράγγιση.  Επιπλέον συνίσταται η αποφυγή φύτευσης βερικοκιάς σε αγρούς που χρησιμοποιούνταν για καλλιέργεια κηπευτικών την τελευταία τετραετία πριν την καλλιέργεια της βερικοκοκιάς.